Инвестиране в България, Регистрация на фирма в България

Регистрирайте фирма и установете своя бизнес в България.

През последните 10 години България се превърна в атрактивна дестинация за бизнес – голям брой международни компании вече отвориха офиси в България. Многобройни инвеститори от Германия, Франция, Италия, Испания, Гърция, Турция, Великобритания, САЩ и много други държави решиха да инвестират в България и да установят своята бизнес дейност в страната. И чуждестранните инвестиции се увеличават с всяка година. Вече е много популярно за чужди компании да имат отделна регистрация на фирма в България. Разположена в югоизточната част на Европа, България е стратегическа дестинация. Тя е и мост между Европа и Азия. Страната има стабилна политическа и бизнес среда, член е на НАТО и на Европейския съюз.

България е едно от най-добрите места за вашата фирма и бизнес.

 

Company registration - BB ConsultingCompany registration - BB ConsultingCompany registration - BB ConsultingCompany registration - BB ConsultingCompany registration - BB Consulting

 

Основните предимства за регистрация на фирма в България са:

 • Ниски данъчни ставки
 • Ниски разходи за труд
 • Ниски разходи за бизнеса
 • Отлична бизнес среда

България предлага най-благоприятния данъчен режим в ЕС:

 • 10% корпоративен данък
 • 10% данък върху доходите на физическите лица
 • 5% данък върху дивиденти
 • 20% ДДС ставка
 • Над 65 двустранни договора за избягване на двойното данъчно облагане

Най-конкурентните разходи за труд в ЕС:

 • Образована и висококвалифицирана работна сила
 • Многоезична работна сила – 98% от младите хора учат чужд език – обикновено английски, а 76% учат втори език – френски, немски, испански, италиански…
 • Едни от най-ниските заплати в ЕС

Най-конкурентните бизнес разходи в ЕС:

 • Ниски наеми на офиси – в България ще намерите висококачествени офис площи на ниски цени в многобройните бизнес паркове и сгради
 • Ниски разходи за комунални услуги – например, цената на българската електроенергия за промишлени потребители е 70% от средната за Европа
 • Ниски административни разходи

Отлична бизнес среда:

 • 1 евро е необходимия капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност
 • 3-7 дни са необходими за регистрация на фирма в Търговския регистър
 • Лесно получаване на кредит от банките
 • Политическа и икономическа стабилност
 • ЕС, НАТО, СТО – България е член на Европейския съюз от 2007 г., член на НАТО от 2004 г. и член на Световната търговска организация от 1996 г.
 • Стратегическо географско местоположение – предлага директен достъп до глобалните пазари като: ЕС и ЕАСТ; Турция и Близкия изток; Русия и ОНД
 • По-добре развита логистика от повечето балкански страни – 5 паневропейски транспортни коридора
 • България се нарежда на 14-о място по скорост на интернет в света според проучване на Speedtest

ББ Консултинг като счетоводна къща и доставчик на висококачествени счетоводни услуги ще ви помогне да установите правилно вашия бизнес в България и да го настроите за успех. С нас ще подсигурите вашата фирма за спазване на всички законови и данъчни рамки.

Ние Ви предлагаме:

 • Консултантски услуги, правни и счетоводни съвети
 • Регистрация на фирма в България
 • Счетоводни услуги
 • Услуги за труд и работна заплата /ТРЗ услуги/
 • Услуги свързани с данъци
 • Регистрация по ДДС
 • Изготвяне на отчети за нуждите на вашия бизнес

Регистрация на фирма в България - ББ Консултинг