Счетоводни услуги София цени

Ориентировъчни цени за месечно счетоводно обслужване

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА за НОВИ КЛИЕНТИ!!! – Счетоводни услуги София цени, до 20% отстъпка от цените в таблицата, за първите 2 месеца от срока на договора!!!

 

I. Фирми НЕрегистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой) Икономическа дейност
Услуги Търговия Производство
до 20 счетоводни документа 100 лв 120 лв 160 лв
до 40 счетоводни документа 130 лв 150 лв 190 лв
до 60 счетоводни документа 150 лв 190 лв 260 лв
до 80 счетоводни документа 180 лв 210 лв 270 лв
над 80 счетоводни документа по договаряне по договаряне по договаряне

 

II. Фирми регистрирани по ЗДДС

Документи на месец (брой) Икономическа дейност
Услуги Търговия Производство
до 20 счетоводни документа 160 лв 190 лв 250 лв
до 40 счетоводни документа 200 лв 240 лв 290 лв
до 60 счетоводни документа 260 лв 320 лв 380 лв
до 80 счетоводни документа 350 лв 400 лв 480 лв
над 80 счетоводни документа по договаряне по договаряне по договаряне

 

Счетоводни услуги София цени – Легенда:

 1. Счетоводен документ е: фактура, складова разписка, искане за влагане/изписване на материали(стоки), банково извлечение, банкови документи – платежно нареждане, нареждане разписка, вносна бележка и други, дневен/месечен отчет от касов апарат, пътен лист, приходен/разходен касов ордер. Ако фактурите за покупка/продажба са многоредови, с повече от 4 реда артикула, стоки, услуги или други, тогава те се приравняват на няколко счетоводни документа с по 4 реда.
 2. Цената включва изготвяне на ведомости за заплати до 3 души (2 служители на трудов договор + 1 собственик). За повече служители, таксата се договаря допълнително.
 3. Счетоводни услуги София цени: В цената се включва първична обработка и осчетоводяване на документите.
 4. В месечната абонаментна такса не са включени:
  – Подготвяне и подаване на документи и справки за данъчни проверки, ревизии, месечно възстановяване на ДДС – 30 лв. без ДДС на час.
  – Годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на годишен финансов отчет и годишна декларация за доходите – една месечна такса.
  – Изготвяне на отчети извън годишните – 150 лв. без ДДС на отчет (месечен, тримесечен, шестмесечен, деветмесечен)
 5. За фирми, които трябва да изготвят и подават Интрастат отчети, се договаря отделна такса. При изготвяне и подаване на нулева месечна Интрастат декларация – 40 лв. без ДДС на поток.
 6. За изготвяне и подаване на нулева ДДС декларация – 40 лв. без ДДС на месец.
 7. Цените са в лева, без ДДС.
 8. Цените са ориентировъчни за фирми с БГ участие в капитала на дружеството. За фирми с чуждестранно участие в капитала на дружеството, осъществяващи специфични сделки, цената се договаря отделно.

 

АКО ЖЕЛАЕТЕ КОНКРЕТНА И ТОЧНА ОФЕРТА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.
НИЕ ЩЕ ПОДГОТВИМ СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС!

Счетоводни услуги цени