Счетоводни услуги София – Счетоводна къща ББ Консултинг

ББ Консултинг – счетоводни услуги с високо качество

Счетоводни услуги - Счетоводна къща ББ КонсултингСчетоводна къща ББ Консултинг – счетоводни услуги София е надежден партньор и решение за сигурността на Вашия бизнес.

Голяма част от фирмите в България са изправени пред трудността да си намерят добър счетоводител, така че да получат качествени счетоводни услуги. И наистина, в условията на често променящи се законова и нормативна уредба, на тромава държавна администрация, това не е никак лесна задача. А последиците от един неправилен избор, понякога могат да бъдат много тежки за дружеството Ви. Те могат да доведат до загуба на ценно време, пари и нерви.

Затова, счетоводната къща, която изберете трябва да гарантира сигурност за Вашия бизнес, да Ви помага с важна и точна информация при вземането на управленски решения, спазване на срокове, както и своевременно да Ви информира при промени в законодателството.

Ние, като счетоводна къща, която е коректна и конфиденциална спрямо своите партньори, се стремим максимално да подпомагаме бизнеса Ви.

Предлагаме пълен набор от:

  • Счетоводни услуги
  • ТРЗ (труд и работна заплата) услуги, включващи социално и здравно осигуряване
  • Одиторски услуги
  • Юридически услуги
  • Регистрация на фирми

ББ Консултинг – счетоводство, данъци, годишно приключване

Извършваме и счетоводни, финансови и данъчни консултации на фирми, специализирани в различни области на стопанския живот (търговия, услуги, производство, свободни професии), изготвяне на данъчни декларации, регистрация на фирми, регистрация по ДДС, годишно счетоводно приключване. Освен това работим в екип с юристи, които имат богат опит в трудово-правното, административното и гражданското право. Ние от ББ Консултинг счетоводни услуги София, разполагаме с нужните знания и ресурси, за да бъдем част от успеха на Вашия бизнес.

С нас си осигурявате:

 • Качество на счетоводната отчетност
 • Ниски цени
 • Спазване на законовите и данъчни разпоредби

Затова ни се доверете и изберете ББ Консултинг!

*Счетоводни услуги София цени: Научете повече и за нашата СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА за нови клиенти!

* * * * *

Важна информация за нашите клиенти – предстоящи промени:

 • От 1-ви януари 2020 г. минималната работна заплата се увеличава от 560 лв. на 610 лв. Също така се обсъжда и увеличение на максималният осигурителен доход, който в момента е 3000 лв.
 • От 2020 г. НАП ще попълва данъчните декларации за доходите на физическите лица. Данъкоплатците ще може да проверяват по електронен път чрез своя персонален идентификационен код (ПИК) попълнените формуляри и ще дописват доходи, за които приходната агенция няма информация.
 • От 2020 г. вече няма да се изисква към данъчната декларация да се прилагат служебни бележки за доходите.
 • От юни 2020 г. предстои въвеждането на нови трудови книжки, които трябва да заменят старите до юни 2025 г.
 • Направено е предложение за промяна в ЗДДС според което, когато има фирми, които са индиректно свързани и са на един адрес, данъчните да могат да ги регистрират по ЗДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага. С това се цели да бъде спряна практиката собствениците на фирми да регистрират множество такива за да избегнат задължителното регистриране на фирмата си по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лева за период от 12 месеца.

* * * * *

*Полезни сайтове:
Справочник нормативни актове
Национална Агенция за Приходите
Национален Осигурителен Институт
Национален Статистически Институт
Министерство на финансите
Търговски регистър
Агенция „Главна инспекция по труда“
Комисия за защита на личните данни
Агенция Митници
Проверка валидност на ДДС номер
БНБ (Проверка на валутни курсове)
Проверка на лични документи

Счетоводни услуги София - Счетоводна къща София - ББ Консултинг