Одиторски услуги

Одиторски услуги от дипломиран експерт счетоводител.

ББ Консултинг предлага разнообразни одиторски услуги – комплексно и професионално обслужване:

  • Независим финансов одит от одитор с богат опит;
  • Консултации по националните и международни счетоводни стандарти от високо квалифицирани специалисти;
  • Изготвяне на годишни финансови отчети;
  • Заверка на изготвените от Вас годишни отчети от дипломиран експерт-счетоводител;
  • Изготвяне на консолидирани отчети и тяхната заверка;

Одиторски услуги ББ Консултинг