За Нас ББ Консултинг

Счетоводна къща ББ Консултинг – Счетоводни услуги.

ББ Консултинг е специализирана счетоводна къща във водене на счетоводство на малки и средни предприятия. При нас работят служители с дългогодишен успешен опит в областта на счетоводството и одита.

Целта на счетоводна къща ББ Консултинг е да създава коректни, дългосрочни бизнес взаимоотношения. По време на съвместната ни работа, ние Ви даваме реална, точна и навременна информация за състоянието на Вашите фирмени финанси. Това ще Ви помогне да вземете точните управленски решения във всеки един момент от Вашия бизнес.

Дейността на счетоводна къща ББ Консултинг е изцяло съобразена с най-новите законови изисквания на нормативната база в Република България. При нас ще получите пълна подкрепа, търпение и внимание, независимо дали фирмата Ви е нова или вече утвърдена на пазара.

И ВСЕ ПАК, ЗАЩО да изберете ТОЧНО НАС?

Защото, основните принципи, които спазваме са:

  • Сигурно, точно и своевременно защитаване на интереса и бизнеса на клиентите ни;
  • Коректност във взаимоотношенията ни;
  • Конфиденциалност спрямо бизнеса на отделните клиенти;
  • Личен подход и лично внимание, спрямо индивидуалните нужди на клиента;
  • Бързина, точност и гъвкавост в работния процес;
  • Упоритост и постоянство в преследване на поставените цели и задачи;

Като добавим към всичко това нашия дългогодишен опит и професионализъм, нестихваща енергия и безупречна репутация се получава едно взаимно сътрудничество, от което можем да бъдем горди, както ние, така и нашите клиенти.

ЗАТОВА НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, ИЗБЕРЕТЕ ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА!

ББ Консултинг - Счетоводна къща