Счетоводни услуги, Счетоводно обслужване

Качествено счетоводно обслужване на ниски цени – София.

Счетоводна къща ББ Консулгинг предлага счетоводно обслужване на фирми в София и страната.

Услугите, които предлагаме са както следва:

 • Изготвяне на счетоводната политика на дружеството и съблюдаване за нейното спазване;
 • Създаване на индивидуален сметкоплан на фирмата Ви;
 • Регистрация по ДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на месечна VIES декларация;
 • Съставяне на отчетни регистри за първичните счетоводни документи;
 • Отчитане на материални запаси – складови наличности;
 • За производствени предприятия – изготвяне на калкулации и формиране на себестойност;
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Вземания от клиенти и задължения към доставчици – текущ анализ и последващ контрол;
 • Изготвяне на бюджет за приходи и разходи;
 • Месечни отчети и анализи за мениджмънта на дружеството;
 • Изготвяне на междинни отчети и анализи;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ;
 • Изготвяне на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Успешно преминаване на проверки и ревизии от НАП и други държавни институции;
 • Подаване на информация към мениджмънта на дружеството Ви за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателство;
 • Вземане на документи от офиса на фирмата;
 • Електронно банкиране;
 • Изготвяне на документи за участия в търгове;
 • Проучване и анализ на условията на банките, за предоставяне на кредити;

Поради спецификите и различните потребности на фирмите, тук сме изброили основните услуги, които предлагаме. Освен пълно счетоводно обслужване на месечен абонамент, ние предлагаме и счетоводни, данъчни и юридически консултации за Вас и Вашия Бизнес. Ако все пак Вие имате нужда от нещо по-специфично, не се колебайте да се свържете с нас и да ни попитате!

Счетоводно обслужване ББ Консултинг