ТРЗ услуги

ТРЗ услуги /персонал и заплати/ от Счетоводна къща ББ Консултинг.

С предлаганите трз услуги ще поддържате Вашата документация за персонала винаги изрядна:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • Изготвяне на договори за управление и контрол и граждански договори;
 • Водене на трудови досиета на работниците и служителите, трудови книжки;
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;
 • Изготвяне на хонорар-сметки за изплатени суми по граждански договори;
 • Обработка на болнични листове и подаването им към НОИ;
 • Изготвяне на декларации и уведомления за НАП и НОИ;
 • Подаване на изготвените декларации и уведомления към НАП и НОИ;
 • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране – УП2, УП3;
 • Успешно преминаване на проверки и ревизии от НАП и НОИ;

ТРЗ услуги ББ Консултинг