Юридически услуги

ББ Консултинг предлага набор от юридически услуги.

Юридически услуги за настоящи и бъдещи клиенти:

 • Предварителна консултация за типа на регистрираното дружество – ЕООД, ООД, АД, ЕТ;
 • Консултации по трудово-правни въпроси;
 • Изготвяне на документи за регистриране на фирма;
 • Подаване на документи за регистрация на фирма в Търговския регистър;
 • Регистрация на ЕООД (ООД, АД, ЕТ) в Търговския регистър;
 • Изготвяне на документи за промени по партидата на търговците – промяна на седалище/адрес, промяна в капитала/дяловото участие, преобразуване, заличаване;
 • Обявяване на ГФО в Търговския регистър;
 • Консултации в областта на гражданското право – изготвяне на договори, изповядване пред нотариус и др. ;
 • Абонаментно правно обслужване, съобразно дейността на търговеца;
 • Консултации в областта на административното право – изготвяне на възражения, обжалване на актове и др.;
 • Други правни услуги;

Юридически услуги ББ Консултинг